BE'ELOHIM
Be'elohim hilalnu kol hajom
Weszimcha le'olam node, sela

(Każdego dnia chlubimy się Bogiem, a twoje imię będziemy sławić na wieki. Sela. - Ps 44:8)


SOS ASIS
Sos asis ba'Adonaj
Tagel nafszi be'elohaj
Ki hilbiszani bigdej jesza
Meil cdaka jeatani
Ki hilbiszani bigdej jesza
Meil cdaka jeatani

(Ogromnie się weselę w Panu, 
dusza moja raduje się w Bogu moim, 
bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości - Iz 61:10)


HALLELUHU
Hallelu el bekodszo
Halleluhu birki'a uzo
Halleluhu wigwurotaw
Halleluhu kerow gudlo
Halleluhu beteka szofar
Halleluhu benewel wechinor
Halleluhu betof umachol
Halleluhu beminim weugaw
Halleluhu becilcelej szama
Halleluhu becilzelej tru'a
Kol han'szama tehalel Ja
Hallelujah

(Chwalcie Boga w jego świątyni; chwalcie go na firmamencie jego mocy.
Chwalcie go za jego potężne dzieła; chwalcie go za jego wielką dostojność.
Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na cytrze i na harfie.
Chwalcie go bębnem i tańcem; chwalcie go na strunach i na fletach.
Chwalcie go na głośnych cymbałach; chwalcie go na cymbałach brzęczących.
Niech wszystko, co oddycha, chwali PANA. Alleluja. - Ps 150)


DODI LI
Dodi li wa'ani lo
Haroe baszoszanim
Akuma na wa'asowewa bair, baszwakim
Uwarchowot awaksza et szeahawa nafszi

(Mój miły jest mój, a ja jestem jego, 
on stada swe pasie wśród lilii. Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy. Pieśń nad Pieśniami 2:16, 3:2)


TA'AMU
Taamu ureu ki tow, taamu ureu ki tow
Taamu ureu ki tow Adonaj
Awarcha et Adonaj bechol et
Tamid tehilato befi
Gadlu l'Adonaj iti uneromema szemo jachdaw

(Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! Ps. 34:9,2,4)


HINE ELOHEJNU
Bila hamawet lanecach
Umacha Adonaj Elohim dima
Meal kol panim wecherpat amo jasir
Meal kol ha'arec ki Adonaj diber
weamar bajom hahu - hine Elohejnu
Ze kiwinu lo
Wejoszi'enu ze Adonaj kiwinu lo
Nagila wenismecha bijszuato

(Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Iz 25:8,9)


BARCHI NAFSZI
Barchi nafszi et Adonaj
Wechol kerawai et szem kodszo
Barchi nafszi et Adonaj
Weal tiszkechi kol gemulaw
Hasoleach, harofe
Hagoel, hameatrechi chesed werachamim
Hasoleach, harofe, hagoel

(Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! 
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza, On leczy, On wybawia, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. Ps 103:1-4)


LECHU NERANENA
Lechu neranena laAdonaj naria lecur jiszenu
Nekadma panaw betoda bizmirot naria lo
Ki el gadol Adonaj
Bejado mechkerej arec weto'afot harim lo
Lo hajam wehu asahu wejabeszet jadaw jacaru
Nisztachawe wenichra'a niwrecha lefanaw osenu

(Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: 
Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni! 
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
Głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego. 
Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił, 
i stały ląd ukształtowały Jego ręce. 
Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Ps 95:1-6)


ODECHA KI ANITANI
Min hamejcar karati Ja, anani wamerchaw Ja
Odecha ki anitani watehi li lijszua
Lo amut ki echje, waasaper maasej Ja
Ewen maasu habonim hajta lerosz pina
Eli ata weodecha, Elohaj aromemecha

(Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś 
i stałeś się moim zbawieniem. 
Nie umrę, lecz będę żył 
i głosił dzieła Pańskie.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym. 
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: 
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.  Ps- 118:21, 5, 17, 22, 28)


SZIR CHADASZ
Sziru ladonaj szir chadasz
Tehilato bikhal chasidim
Jismach Jisrael beosaw
Bnej cijon jagilu bemalkam
Jehalelu szmo bemachol, betof wechinor
Jezamru lo, jezamru lo
Ki roce Adonaj beamo
Jefa'er anawim bijszua
Jealzu chasidim bechawod
Jeranenu al miszkewotam

(Śpiewajcie pieśń nową Panu; 
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, 
niech synowie Syjonu radują się swym Królem. 
Niech chwalą Jego imię wśród tańców, 
niech grają Mu na bębnie i cytrze3. 
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem. 
Niech się weselą święci wśród chwały, 
niech się cieszą na swoich sofach! Ps 149:1-5)


HINE JAMIM BAIM
Hine jamim baim neum Haszem
Wekarati et bejt Jisrael
Weet bejt Jehuda brit chadasza
Natati et torati bekirbam
Weechtawena al libam
Wehajiti lahem leelohim
Wehema jihiju, hema jihiju li le'am

(Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - 
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> 
nowe przymierze. 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu. 
Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. Jr 31:31, 33)