BE'ELOHIM
Be'elohim hilalnu kol hajom
Weszimcha le'olam node, sela

(Każdego dnia chlubimy się Bogiem, a twoje imię będziemy sławić na wieki. Sela. - Ps 44:8)


SOS ASIS
Sos asis ba'Adonaj
Tagel nafszi be'elohaj
Ki hilbiszani bigdej jesza
Meil cdaka jeatani
Ki hilbiszani bigdej jesza
Meil cdaka jeatani

(Ogromnie się weselę w Panu, 
dusza moja raduje się w Bogu moim, 
bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości - Iz 61:10)


HALLELUHU
Hallelu el bekodszo
Halleluhu birki'a uzo
Halleluhu wigwurotaw
Halleluhu kerow gudlo
Halleluhu beteka szofar
Halleluhu benewel wechinor
Halleluhu betof umachol
Halleluhu beminim weugaw
Halleluhu becilcelej szama
Halleluhu becilzelej tru'a
Kol han'szama tehalel Ja
Hallelujah

(Chwalcie Boga w jego świątyni; chwalcie go na firmamencie jego mocy.
Chwalcie go za jego potężne dzieła; chwalcie go za jego wielką dostojność.
Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na cytrze i na harfie.
Chwalcie go bębnem i tańcem; chwalcie go na strunach i na fletach.
Chwalcie go na głośnych cymbałach; chwalcie go na cymbałach brzęczących.
Niech wszystko, co oddycha, chwali PANA. Alleluja. - Ps 150)


DODI LI
Dodi li wa'ani lo
Haroe baszoszanim
Akuma na wa'asowewa bair, baszwakim
Uwarchowot awaksza et szeahawa nafszi

(Mój miły jest mój, a ja jestem jego, 
on stada swe pasie wśród lilii. Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy. Pieśń nad Pieśniami 2:16, 3:2)


TA'AMU
Taamu ureu ki tow, taamu ureu ki tow
Taamu ureu ki tow Adonaj
Awarcha et Adonaj bechol et
Tamid tehilato befi
Gadlu l'Adonaj iti uneromema szemo jachdaw

(Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! Ps. 34:9,2,4)


HINE ELOHEJNU
Bila hamawet lanecach
Umacha Adonaj Elohim dima
Meal kol panim wecherpat amo jasir
Meal kol ha'arec ki Adonaj diber
weamar bajom hahu - hine Elohejnu
Ze kiwinu lo
Wejoszi'enu ze Adonaj kiwinu lo
Nagila wenismecha bijszuato

(Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Iz 25:8,9)


BARCHI NAFSZI
Barchi nafszi et Adonaj
Wechol kerawai et szem kodszo
Barchi nafszi et Adonaj
Weal tiszkechi kol gemulaw
Hasoleach, harofe
Hagoel, hameatrechi chesed werachamim
Hasoleach, harofe, hagoel

(Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! 
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza, On leczy, On wybawia, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. Ps 103:1-4)


LECHU NERANENA
Lechu neranena laAdonaj naria lecur jiszenu
Nekadma panaw betoda bizmirot naria lo
Ki el gadol Adonaj
Bejado mechkerej arec weto'afot harim lo
Lo hajam wehu asahu wejabeszet jadaw jacaru
Nisztachawe wenichra'a niwrecha lefanaw osenu

(Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: 
Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni! 
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
Głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego. 
Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił, 
i stały ląd ukształtowały Jego ręce. 
Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Ps 95:1-6)


ODECHA KI ANITANI
Min hamejcar karati Ja, anani wamerchaw Ja
Odecha ki anitani watehi li lijszua
Lo amut ki echje, waasaper maasej Ja
Ewen maasu habonim hajta lerosz pina
Eli ata weodecha, Elohaj aromemecha

(Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś 
i stałeś się moim zbawieniem. 
Nie umrę, lecz będę żył 
i głosił dzieła Pańskie.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym. 
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: 
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.  Ps- 118:21, 5, 17, 22, 28)


SZIR CHADASZ
Sziru ladonaj szir chadasz
Tehilato bikhal chasidim
Jismach Jisrael beosaw
Bnej cijon jagilu bemalkam
Jehalelu szmo bemachol, betof wechinor
Jezamru lo, jezamru lo
Ki roce Adonaj beamo
Jefa'er anawim bijszua
Jealzu chasidim bechawod
Jeranenu al miszkewotam

(Śpiewajcie pieśń nową Panu; 
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, 
niech synowie Syjonu radują się swym Królem. 
Niech chwalą Jego imię wśród tańców, 
niech grają Mu na bębnie i cytrze3. 
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem. 
Niech się weselą święci wśród chwały, 
niech się cieszą na swoich sofach! Ps 149:1-5)


HINE JAMIM BAIM
Hine jamim baim neum Haszem
Wekarati et bejt Jisrael
Weet bejt Jehuda brit chadasza
Natati et torati bekirbam
Weechtawena al libam
Wehajiti lahem leelohim
Wehema jihiju, hema jihiju li le'am

(Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - 
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> 
nowe przymierze. 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu. 
Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. Jr 31:31, 33)

 

Be'elohim
Psalm 44:8

Be'elohim hilalnu kol hayom
Veshimcha le'olam node, sela
(In God we make our boast all day long, and we will praise your name forever, Selah - Psalm 44:8)
________________________________________________

Sos Asis
Psalm 61:10

Sos asis ba'adonai tagel nafshi be'elohai
Ki hilbishani bigdei yesha, me'il tzdaka ye'atani
(I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me in garments of salvation, and arrayed me in a robe of righteousness)

________________________________________________

Halleluhu
Psalm 150

Hallelu el bekodsho, halleluhu birki'a uzo
Halleluhu vigvurotav, halleluhu kerov gudlo
(Praise God in his sanctuary, praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power; praise him for his surpassing greatness.)

Halleluhu beteka shofar, halleluhu benevel vechinor
Halleluhu betof umachol, halleluhu beminim veugav
(Praise him with the sounding of the trumpet, praise him with the harp and lyre, praise him with timbrel and dancing, praise him with the strings and pipe)

Halleluhu betziltzelei shama, halleluhu betzilzelei tru'a
Kol han'shama tehalel ya, Hallelujah
(Praise him with the clash of cymbals, praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.)

________________________________________________


Ba’erev Yalin
Psalm 30:3-6, 11, 12

Adonai he’elita min she’ol nafshi, chiyitani miyordi vor
(O Lord, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit)

Zamru la’Adonai chasidav, zamru, vehodu lezecher kodsho
(Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.)
Ki rega be’apo, chayim birtzono
(For his anger endureth but a moment; in his favour is life [or, his favour lasts a lifetime])

Ba’erev yalin bechi velaboker rina
(Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning)

Va’ani amarti beshalvi
Bal emot, bal emot le’olam
(And in my prosperity [or, ease/tranquility] I said, I shall never be moved)

Hafachta mispedi lemachol li
Pitachta saki vate’azreni simcha
(Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness)

Lema’an yezamercha chavod velo yidom
Adonai Elohai, le’olam odeka
(To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee for ever)

________________________________________________


Chasdei
Psalm 89:1,2, 11, 12

Chasdei Adonai olam ashira. Ledor vador odi'a emunatcha befi
(I will sing of the mercies of the Lord for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.)

Ki amarti olam chesed yibane. Shamayim tachin emunatcha bahem.
(For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens)

Lecha shamayim af lecha aretz, tevel um'lo'a, ata yesadetam.
(The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them)

Tzafon veyamin ata veratam, tavor vechermon beshimcha yeranenu
(The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name)

________________________________________________


AHAVTI
Psalm 116:1,19

Ahavti ki yishma Adonai et koli, tachanunai
(I love the Lord, because he hath heard my voice and my supplications)
Ki hita ozno li oveyamai ekra
(Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live)

Bechatzrot beit Adonai
Betochechi Yerusalayim, haleluya
(In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the Lord)

________________________________________________

TA’AMU
Psalm 34:8,1,3 

Ta'amu ur'u ki tov Adonai
(Taste and see that the Lord is good)

Avarcha et Adonai bechol et
Tamid tehilato befi
(I will bless the Lord at all times. His praise is always on my lips)

Gadlu l'Adoni iti uneromema shemo yachdav
(Magnify the Lord with me and let us exalt his name forever)

________________________________________________


LECHU NERANENA
Psalm 95:1-6

Lechu neranena la'Adonai nari'a letzur yish'enu
(Come, let us sing to the Lord! Let us shout aloud to the Rock of our Salvation)

Chorus: 
Nekadma panav betoda bizmirot nari'a lo
Ki el gadol Adonai
(Let us come into his presence with thanksgiving and shout to him with songs, for the Lord is a great God)

Beyado mechkerei aretz veto'afot harim lo
(In His hands are the depths of the earth and the mountain peaks belong to Him)

Lo hayam vehu asahu veyabeshet yadav yatzaru
(The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land.)

Nishtachave venichra'a nivrecha lefanav osenu
(Let us worship and bow down. Let us kneel before Him, our maker)

________________________________________________


CHANUN VERACHUM
Psalm 111:1-4, Psalm 112:1-4

Ode Adonai bechol levav, besod yesharim ve’eda
(I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation)
Gdolim ma’asei Adonai, drushim lechol chaftzeihem
(The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein)
Hod vehadar po’alo vetzidkato omedet la’ad
(His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever)
Zecher asa lenifle’otav, chanun verachum Adonai
(He hath made his wonderful works to be remembered: the Lord is gracious and full of compassion)

Ashrei ish yare et Adonai, bemitzvotav chafetz me’od
(Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments)
Gibor ba’aretz yihiye zar’o, dor yesharim yevorach
(His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed)
Hon va’osher beveito vetzidkato omedet la’ad
(Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever)
Zarach bachoshech or laysharim, chanun verachum vetzadik
(Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous)

________________________________________________


AD ANA
Psalm 13

Ad ana Adonai tishkacheni netzach
Ad ana tastir et panecha mimeni
(How long wilt thou forget me, O Lord? for ever? how long wilt thou hide thy face from me?)
Ad ana ashit etzot benafshi, yagon bilvavi yomam
Ad ana yarum oyvi alai
(How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?)

Habita aneni Adonai Elohai
Adonai Elohai ha'ira einai pen ishan hamavet
(Consider and hear me, O Lord my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death)
Pen yomar oyvi yacholtiv tzarai yagilu
Pen yomar oyvi yacholtiv tzarai yagilu ki emot
(Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved)

Va'ani bechasdecha, bachasdecha batachti
Yagel libi, yagel libi biyshuatecha
(But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation)

Ashira la'Adonai ki gamal alai
Ashir la'Adonai, ashira la'Adonai ki gamal alai
(I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me)

________________________________________________


DODI LI
Song of Songs 2:16, 3:2
Dodi li va'ani loHaro'eh bashoshanimAkuma na va'asoveva ba'ir, bashvakimUvarchovot avaksha et she'ahava nafshi
(My beloved is mine and I am His, the Shepherd among the lilies. I will arise and go about the city; in the streets and in the squares I will seek the one my soul lovs(

________________________________________________


BETZET YISRAEL
Psalm 114

Betzet Yisrael mimitzraim beit Ya'akov me'am loez
(When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language)
Hayta Yehuda lekodsho, Yisrael Mamshelotav
(Judah was his sanctuary, and Israel his dominion)
Hayam ra'a vayanos, hayarden yisov le'achor
(The sea saw it, and fled: Jordan was driven back)
He'harim rakdu cheilim, geva'ot kivnei tzon
(The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs)

Ma lecha hayam ki tanos, hayarden yisov le'achor
(What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back)
He'harim tirkedu cheilim, geva'ot kivnei tzon
(Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs)
Milifnei adon chuli aretz, milifnei Eloha Ya'akov
(Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob)
Hahofchi hatzur agam mayim, chalamish lema’ayano mayim
(Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters)

Powered by Squarespace